ANGHEL CONSTANTIN. Comuna Posești - Aspecte fizice și socio-economico-geografice. Universitatea din București, Facultatea de Geografie, 2013

Suprafața comunei Posești este structurată după cum urmează:

Categorii de folosințăSuprafață (ha)Pondere în totalul suprafeţei comunei
Arabil3065,5%
Păşuni107619,5%
Fâneţe71413%
Livezi125622,5%
Păduri165830%
Ape631,2%
Drumuri1342,5%
Curţi – construcţii1532,8%
Alte terenuri1623%
TOTAL5552100%
Suprafaţă intravilan921,3618%
Suprafaţă extravilan4600,6482%

 

Potrivit prevederilor Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a IV-a – unitatea administrativă Poseşti are stabilite următoarele ranguri (atât pentru terenul intravilan cât şi pentru cel extravilan):

  • Rangul IV A: Poseştii Pământeni;
  • Rangul V A: Nucşoara de Sus, Nucşoara de Jos
  • Rangul V B: Poseştii Ungureni, Valea Stupinii, Merdeala, Bodeşti, Târleşti, Valea Plopului şi Valea Screzii.

Din cele prezentate, rezultă că satele comunei Posești intră în categoria așezărilor rurale cu funcție predominant agricolă ce reflectă, în mod concret, așezarea lor geografică. Două activități majore se pot dezvolta pe teritoriul lor: pomicultura și creșterea animalelor. Dificultățile care nu permit o dezvoltare corespunzatoare a lor sunt date de urmatoarele constatări:

  • marea majoritate a proprietăților au suprafețe mici și sunt fărămițate;
  • nu există o asociație a pomicultorilor care ar putea face investiții cu fonduri europene;
  • îmbătrânirea populației;
  • distanța mare față de un oraș cu populație numeroasă și dezvoltat economic.

Mai mult randament se pare ca o are creșterea animalelor. Există o microfermă de creștere a bovinelor în Nucșoara de Sus aparținând de abatorul din comună. De asemenea, primăvara se organizează mai multe stâne pe teritoriul celor două Nucșoare, în Târlești și în Merdeala.

Pe teritoriul comunei există și câteva unitați industriale. Cea mai veche este Schela de extracție a petrolului din Posești care are în exploatare câteva sonde pe dealul Cremeniș. De asemenea, sunt în exploatare și alte sonde în Târlești ce aparțin de Schela Cărbunești. Pe Dealul Zeletin se găsește o exploatare de micașist, transportat și utilizatat la Combinatul siderurgic din Galați.

Cea mai importantă unitate industrială este abatorul din Târlești care are activitate de tăiere, tranșare, procesare și desfacere a cărnii, asigurând loc de muncă pentru mai mult de 60 de angajați din care peste 30 sunt din comună.

În Posești și Nucșoara de Sus există două mici unități de prelucrare a lemnului. În Posești s-a înființat o unitate de recoltare, uscare și ambalare a plantelor medicinale. În Nucșoara de Sus funcționează un atelier de reparații auto, o spălătorie auto, o unitate de frizerie - coafură iar în apropierea unei viitoare pensiuni, funcționează o unitate de fabricare a sucurilor naturale din mere și fructe de pădure. În satele Târlești, Poseștii Pământeni, cele două Nucșoare, Valea Plopului și Valea Screzii există centre de preluare a laptelui.

Un număr destul de mare de locuitori din comună a avut teren agricol și în zona de câmpie. Aceste terenuri au fost comasate în anul 1962 când pe teritoriul comunei au fost create gospodarii agricole colective (G.A.C.), numite ulterior cooperative agricole de producție (C.A.P.).

Localitatea Smârdan (comuna Brădeni, jud. Buzău)

LocalitateSuprafaţă (ha)
Târlești65
Bodești45
Valea Plopului11
Posești121
TOTAL242

Localitatea Ciupelnița (com. Dumbrava, jud. Prahova)

LocalitateSuprafaţă (ha)
Posești43
Nucșoara225
TOTAL268

Infrastructura rutieră a comunei Posești cuprinde următoarele tipuri de drumuri:

Categoria şi numărul drumuluiLungime totală (km)Lungimea totală pe tipuri de îmbrăcăminte (km)
AsfaltPiatrăPământ
Drumuri naţionale----
Drumuri judeţene----
- DJ 102 B12,5912,59--
- DJ 102 L3,943,94--
- DJ 102 M0,570,57--
Drumuri locale----
- DC 34 B3--3
- DC 3541,5-2,5
- DC 365--5
- DC 372--2
- DC 382,4--2,4
- DC 13641-3
Drumuri neclasificate39,55--39,55
- Poseştii Pământeni5,751-4,75
- Poseştii Ungureni6,25--6,25
- Valea Stupinii2,75--2,75
- Bodeşti0,5--0,5
- Valea Plopului5--5
- Târleşti4,50,5-4
- Nucşoara de Jos8,5--8,5
- Nucşoara de Sus6,25--6,25

 

În ceea ce priveşte distanţa dintre reşedinţa de comună, Poseştii Pământeni, şi satele aflate sub administraţia sa, avem următoarele (s-a luat ca punct de referinţă pentru fiecare sat aşa numitul „centru al satului”):

 

LocalitateDistanță (km)
Poseştii Ungureni0,85
Valea Stupinii0,80
Bodeşti0,95
Merdeala2
Valea Plopului6,1
Valea Screzii9,3
Târleşti4,2
Nucşoara de Sus2,95
Nucşoara de Jos4,15

Cele nouă sate sunt traversate de drumuri județene modernizate și drumuri comunale. În majoritatea satelor, drumurile comunale și ulițele nu au îmbrăcăminte asfaltică iar satele străbătute de drumurile județene nu au trotuare.

Nu există o rețea de alimentare permanentă cu apă. S-a început construirea unei magistrale - apeduct ce va porni din Lacul Măneciu și care va alimenta cu apă și comunele Cerașu, Posești, Bătrâni și Starchiojd, din fonduri europene. Probabil, vor mai trece cațiva ani până când gospodăriile satelor comunei noastre vor avea apă din rețea. S-a calculat, prin expertiză tehnică, că pentru Posești (Pământeni, Ungureni, Valea Stupinii) sunt necesari 210 m.c./zi, pentru Valea Plopului 172 m.c./zi iar pentru cele două Nucșoare sunt necesari 290 m.c./zi.

Următorul tabel sumarizează informațiile prezentate anterior:

Suprafaţa agricolă3352 ha
Număr locuinţe1915
Arie locuibilă59.118 m2
Lungime străzi60 km
Lungime reţele de apă1,2 km
Lungime reţele de canalizare0,1 km

Rețeaua electrică din comună are următoarea distribuție:

LocalitateLungime rețea (km)
Poseştii Pământeni, Poseştii Ungureni şi Bodeşti11,09
Nucşoara de Jos, Nucşoara de Sus14,19
Târleşti8,8
Valea Plopului4,53
Valea Screzii1,1
Valea Stupinii3,66
Total43,30

Infrastrucura pentru educaţie cuprinde următoarele unităţi şcolare:

Unităţi şcolareNumăr săli de clasăNumăr elevi
2009/20102010/2011
Şcoala cu clasele I-VIII Poseştii Pământeni797116
Şcoala cu clasele I-VIII Valea Plopului5117102
Şcoala cu clasele I-VIII Nucşoara de Jos59695
Şcoala cu clasele I-IV Valea Screzii23338
Şcoala cu clasele I-IV Valea Screzii23338
Şcoala cu clasele I-IV Nucşoara de Sus22524
Şcoala cu clasele I-IV Târleşti524-

Din cauza numărului redus de elevi, începând cu anul şcolar 2008-2009, Şcoala cu clasele I – VIII Târleşti a devenit Şcoala cu clasele I – IV iar din anul şcolar 2010 – 2011 a intrat în conservare, elevii continuându-şi studiile la Şcoala gimnazială Poseştii Pământeni.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *