ANGHEL CONSTANTIN. Comuna Posești - Aspecte fizice și socio-economico-geografice. Universitatea din București, Facultatea de Geografie, 2013

Comuna Poseşti este aşezată în partea de nord-est a judeţului Prahova la limita de est a acestuia cu judeţul Buzău. Faţă de marile unităţi de relief, comuna este situată în zona de contact a Carpaţilor de Curbură cu Subcarpaţii de Curbură, acolo unde limita dintre Carpaţi şi Subcarpaţi este dificil de stabilit, datorită pătrunderii munţilor în zona de dealuri sub forma unor pinteni: Pintenul de Homorâciu şi Pintenul Ivăneţu (de Văleni). Din această cauză cea mai mare parte a teritoriului comunei aparţine munţilor din punct de vedere al vârstei geologice, dar sub aspectul geografic şi al altitudinilor aparţine dealurilor subcarpatice.

Asezare
Așezarea comunei Posești în cadrul județului Prahova

Nordul comunei este format din dealurile Lespezi, Leurdeanu, Zamura, Zeletin şi Cacova, dealuri ce aparţin Pintenului de Homorâciu. În Dealul Zamura, în vârful cu același nume, se găseşte şi altitudinea maximă de pe teritoriul comunei – 997 m.

În sudul acestor dealuri se găseşte compartimentul central al Depresiunii Drajna – Chiojd, reprezentat de Depresiunile Râncezi, Poiana Zeletinului şi parţial Bătrâni. La rândul lor, aceste depresiuni sunt jalonate spre sud de Dealurile Pripor şi Merdeala, ambele aparţinând Pintenului de Văleni care, pe teritoriul comunei, are altitudinea maximă de 823 m în vârful Pripor.

Partea sudică a comunei este formată din cursul inferior al pârâului Zeletin și Depresiunea Calvini, care este la rândul ei mărginită la nord de Dealul Pripor iar la sud de Dealurile Frăsinet – Zboiu, cu altitudinea maximă de 685 m în Vârful Zboiu.

Pe teritoriul comunei se găseşte o parte a interfluviului ce separă bazinul hidrografic al Siretului de cel al Ialomiţei, prin bazinul hidrografic al râului Buzau (afluent al Siretului) și bazinul hidrografic al râului Teleajen (cel mai important afluent al Prahovei, care la rândul său se varsă în Ialomița). Peste 80% din teritoriul comunei aparţine bazinului hidrografic al Siretului, prin pârâurile Zeletin (cel mai mare şi care străbate aproape central comuna) şi pârâurile Plopeanca și Screzeanca ce confluează mai departe cu apele pârâului Bătrâneanca care îşi dirijează cursul spre râul Bâsca Chiojd, afluent al Buzăului.

Restul teritoriului este format din bazinul hidrografic al râului Ialomița prin pârâul Râncezeanca al cărui curs se unește cu apele pârâului Ogretineanca, afluent al râului Drajna, râu ce se varsă la rândul său în Teleajen.

Administrativ, comuna Poseşti se învecinează cu:

  • la nord, comuna Bătrâni și comuna Starchiojd;
  • la sud, comunele Ariceştii-Zeletin şi Cărbuneşti;
  • la vest, comuna Drajna;
  • la nord-vest comuna Cerasu
  • la est, Judeţul Buzău, prin comunele Calvini şi Cătina;

Între aceste limite, suprafaţa comunei Posești este de 55,22 km2.

Ca de altfel întreg teritoriul României, comuna Posești se află la interferenta influențelor geografice central-europene, est-europene, balcanice și pontice, rezultând o mare varietate a elementelor de climă, soluri, vegetație, precum și a celorlalte componente geografice.

Astfel, în raport cu circulația atmosferică, ne situăm în zona de întrepătrundere a maselor de aer mai umede din vest cu cele continentale mai uscate din est, rezultand o climă temperat continentală de tranziție, între o climă continentală excesivă din est și cea continentală moderată din centrul continentului, la care se adaugă influentele tropicale din sud, mai ales in timpul verii.

În concordanță cu aceste condiții de climă sunt și solurile, o tranziție între solurile cenușii caracteristice Europei răsăritene, solurile brune ale Europei centrale si solurile brun roșcate specifice sud-vestului continentului.

Pe această suprafaţă de 55,22 km se găsesc 10 sate: Poseştii-Pământeni (reşedinţă administrativă), Poseştii-Ungureni, Valea Stupinii, Bodeşti, Merdeala, Târleşti, Nucşoara de Sus, Nucşoara de Jos, Valea Plopului şi Valea Screzii.

Faţă de unităţile de relief menţionate, satele Nucşoara de Sus şi Nucşoara de Jos sunt situate pe versanţii sudici ai Dealului Leurdeanu şi în depresiunile Râncezi si Nucșoara; satele Valea Plopului şi Valea Screzii sunt situate pe versanţii nordici ai Dealului Pripor și parțial în Depresiunea Bătrâni; celelalte sate sunt situate de-a lungul pârâului Zeletin, de la ieşirea acestuia din Poiana Zeletinului și până la ieşirea de pe teritoriul comunei, în micile bazinete formate în zona Cheilor Zeletinului şi pe terasele Dealurilor Pripor și Frăsinet-Zboiu.

Trei drumuri judeţene fac legătura între satele comunei şi zonele limitrofe. Cel mai important este drumul judeţean DJ 102B, care face legătura între văile râurilor Teleajen şi Buzău, unind două drumuri naţionale: DN 1A (Bucureşti – Ploiești – Vălenii de Munte – Cheia – Braşov) și DN 10 (Buzău – Braşov). Drumul județean se unește cu DN 10 în localitatea Cislău iar cu DN 1A la Vălenii de Munte. Un alt drum judeţean este reprezentat de DJ 102L, ce porneşte din Nucşoara de Sus spre Strachiojd şi de aici trece în judeţul Buzău în localitatea Bâsca-Chiojd, iar apoi în aval pe cursul râului cu acelaşi nume se unește cu DJ 102B in localitatea Bâscenii de Sus. Cel de-al treilea drum judeţean, DJ 102M, leagă satul Târleşti de localităţile de pe valea râurilor Lopatna și Cricovul Sărat.

Satele Nucşoara de Jos, Nucşoara de Sus, Poseştii-Pământeni, Poseştii-Ungureni, Valea Stupinii, Bodeşti şi Tarleşti sunt situate de o parte şi de alta a DJ 102B. Satele Valea Screzii şi Valea Plopului sunt legate prin drumuri comunale cu DJ 102L, iar satul Merdeala are deschidere la DJ 102B tot printr-un drum comunal.

Satul de reşedinţă, Poseştii-Pământeni, este aşezat aproximativ la jumătatea distanţei dintre DN 1A şi DN 10, sau aproximativ aceeași distanță față de râurile Teleajen și Buzău. Cel mai apropiat centru urban este orașul Vălenii de Munte, situat la 15 km. Faţă de reşedinţa judeţului Prahova, Ploieşti, este situat la o distanţă de 45 km, iar faţă de Bucureşti la 105 km.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *