ANGHEL CONSTANTIN. Comuna Posești - Aspecte fizice și socio-economico-geografice. Universitatea din București, Facultatea de Geografie, 2013

Localitatea este aşezată în partea central-sudică a comunei, de-a lungul D.J. 102B, şosea ce leagă oraşul Vălenii de Munte de Cislău, dar şi în lungul Zeletinului, atât pe malul drept cât şi pe malul stâng al pârâului. Denumirea localităţii se trage de la un patronim, Bodea, prin deviaţie Bodeşti.

Cel mai sigur, aşezarea a apărut după spargerea Zeletinului din 1750, când locuitorii au fost obligaţi să părăsească vechiul sat. Cert este că unul dintre ei a fost un Manea care se va aşeza aici în locul numit astăzi ,,siliştea Bodeştilor”, pe Mănești.

Există un zapis datat 2 iulie 1569 şi întărit prin semnătura lui Alexandru al II-lea Mircea, prin care este donat un sălaş de ţigani Episcopiei Buzăului la moartea lui jupân stolnic din Bodeşti, prin intermediul lui Radu Slat şi ţiganca lui. La 1592 exista moşia Șomoioaga, care cu timpul va fi încadrată în cea mai mare parte a moşiei Bodeşti.

La 28 ianuarie 1763, domnul Ţării Româneşti, Emil Racoviţă, a semnat hristovul prin care Matei Sersea şi fratele său Balea, fiii lui ,,Negoiţă ot Zeletin” vând 1200 stânjeni către Bodea (hristov publicat de Enuţă Obrocea). Nu se precizează însă, de unde provine Bodea. Unii spuneau că ar fi originar din Bod (Ardeal), alţii că ar fi venit din zona de câmpie. În 24 mai 1790 a avut loc măsurarea moşiei Zeletinului în care se precizează vecinătatea moşiei cu cea a moşnenilor Bodari. Satul nu apare nici pe harta Specht – 1790, nici pe harta rusă – 1835/1853, și nici măcar pe Harta Szatmary din 1864. Nu figurează nici în catagrafiile din 1831 și 1838. În 1872 D.T.S.R. îl menționează ca sat aparținând de comuna Posești.

În jurul anului 1850, a fost construită biserica cu hramul ,,Sf. Mare Mucenic Gheorghe”. Între anii 1937-1942 a fost construită şcoala, astăzi desfiinţată, în faţa căreia, prin subscripţie publică, a fost construit un obelisc cu inscripţia ,,Eroilor din satul Bodeşti morţi în războiul 1916-1918”. Obeliscul avea în partea superioară un vultur de bronz care a fost dat jos de regimul comunist, fiind considerat un simbol german.

Legea rurală din 1864 a determinat concesionarea moșiei Șomoioaga care era în proprietatea fiului lui Banică Cărbunescu, Dumitru Carbunescu.

Între anii 1871-1873 a fost realizat planul moșiei de ing. Ion Radulian și cele 153 ha vor intra în posesia clăcașilor împroprietăriți cu despăgubire. Anuarul statistic din 1897 arată că satul Bodești avea 442
locuitori.

Fosta școală primară și monumentul eroilor din Bodești

Pe frontispiciul monumentului eroilor este scris:

EROILOR DIN SATUL BODEȘTI MORȚI ÎN RĂZBOIUL 1916 - 1919
Vizireanu V. Nicolaie
Sburlea C. Stefan
Andreescu E. Nicolaie
Goicea D.Gheorghe
Berciu G. Nicolaie
Aldoiu A. Constantin
Alexe Vasile
Soare Gheorghe
Stănciulescu D. Nicolaie
Miclea D. Gheorghe
Alexe G. Gheorghe
Manea Traian
Coman G. Ștefan
Bodoiu Gheorghe
Dobre V. Lionie
Vâciu I. Ion
Haită O. Gheorghe
Bunget N. Dumitru
Popescu V. Gheorghe
Bodoiu C. Nicolaie
Miclea D. Dumitru
Zinca G. Constantin
Goicea T. Dumitru
Aldoiu A. Nicolaie
Badea G. Radu
Bodoiu N. Gheorghe
Berciu I. Aurel
Vlad G. Nicolaie
Bogdan I. Gheorghe
Văcaru C. Radu
Stănciulescu D. Ion
Bădescu Constantin
Mihăilescu T. Andrei
Popescu T. Ștefan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *